tofiktofik2
Skalisko 360

 

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

1. Każdy uczestnik samodzielnie pokonuje trasy na swoją odpowiedzialność.

2. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo oraz osób małoletnich, które ma pod swoją opieką.

3. W trakcie pokonywania tras należy być zawsze wpiętym do "linii życia".

4. W razie łamania regulaminu, poruszania się bez zabezpieczenia, osprzęt zostanie odebrany,
a uczestnik zostanie wykluczony z dalszej zabawy i poproszony do opuszczenia parku.

5. Należy stosować się do informacji i nakazów umieszczonych na tablicach informacyjnych oraz bezwzględnie podporządkować się zaleceniom instruktorów.

6. Jeżeli osprzęt (uprząż, ląża) zostanie zdjęty (np. wyjście do WC), przed powrotem na trasy należy go oddać do sprawdzenia pracownikowi parku (instruktor).

7. Na platformie mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. Zakazuje się skoków na instalacje, huśtania się, skakania na platformach i zachowywania się w sposób mogący zagrozić bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników.

8. Jedna osoba dorosła musi towarzyszyć maksymalnie trójce dzieci w wieku od 7-15 lat. Dotyczy osób indywidualnych. W przypadku grup 1 os. na 10 dzieci.

9. Zakaz uczestnictwa po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub leków mogących mieć wpływ na koncentrację i równowagę .

10. W lesie obowiązuje całkowity zakaz palenia!


Przed rozpoczęciem zabawy zapoznaj się z regulaminem parku


1. Atrakcje znajdujące się w Leśnym Parku Przygody SKALISKO to napowietrzne trasy akrobatyczne zawieszone pomiędzy drzewami. Ten typ aktywności jest skierowany do osób wykazujących się odpowiednimi warunkami fizycznymi i psychicznymi pozwalającymi na praktykowanie tego typu aktywności zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ustalonymi przez właściciela.

2. Wszelkie zabezpieczenia (przeciw upadkowi z wysokości i związanym z tym szokiem) są certyfikowane i mają za zadanie ratowanie życia oraz ograniczenie konsekwencji upadku lub uderzenia, nie gwarantują jednak, że ewentualny wypadek lub uderzenie nie pozostawią śladów.

3. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w wypadku zranienia wynikającego z nie respektowania porad i nieprzestrzegania regulaminu.

4. Podstawą do uczestnictwa w atrakcjach Leśnego Parku Przygody SKALISKO jest posiadanie ważnego biletu. Jako ważne uważa się bilety sporządzone i nabyte w kasach LPP SKALISKO. Okres ważności biletu oraz dostępność tras określone są na bilecie.

5. Do kontroli biletów jest upoważniona obsługa LPP SKALISKO.

6. Przed wyruszeniem na trasy każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i odbyć podstawowy kurs poruszania się w Parku i bezpiecznego posługiwania się dostarczonym przez LPP SKALISKO osprzętem.

7. Każdy uczestnik otrzymuje niezbędny do poruszania się w parku certyfikowany osprzęt (uprząż, ląża, karabinki do podczepienia i bloczek do tyrolki) za pomocą którego może bezpiecznie uczestniczyć we wszystkich atrakcjach jakie oferuje park. Zakazuje się używania sprzętu obcego pochodzenia.

8. Uczestnicy mają obowiązek respektowania zasad bezpieczeństwa i w trakcie całego uczestnictwa muszą być zawsze wpięci do "linii życia".

9. W razie łamania regulaminu, poruszania się bez zabezpieczenia, osprzęt zostanie odebrany, a uczestnik zostanie wykluczony
z dalszej zabawy
i poproszony o opuszczenie parku.

10. Każdy uczestnik samodzielnie pokonuje trasy na swoją odpowiedzialność (bez udziału instruktora).

11. Należy stosować się do informacji i nakazów umieszczonych na tablicach informacyjnych oraz bezwzględnie podporządkować się zaleceniom instruktorów i obsługi LPP SKALISKO.

12. Jeżeli osprzęt (uprząż, ląża) zostanie zdjęty (np. wyjście do WC), przed powrotem na trasy należy go oddać do sprawdzenia pracownikowi parku (instruktor).

13. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo oraz osób małoletnich, które ma pod swoją opieką.

14. Dzieci poniżej 16 roku życia muszą być pod opieką osoby dorosłej na instalacjach od półtora metra wysokości. Jedna osoba dorosła (18 lat) może towarzyszyć maksymalnie trójce dzieci w wieku od 7-15 lat. Dotyczy osób indywidualnych. W przypadku grup 1 os. na 10 dzieci.

15. Na platformie mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. Zakazuje się skoków na instalacje, huśtania się, skakania na platformach i zachowywania się w sposób mogący zagrozić bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników.

16. W trakcie pokonywania tras na każdym przejściu może znajdować się tylko jedna osoba. Następna osoba może rozpocząć wchodzenie na instalacje dopiero gdy idący z przodu uczestnik zwolni trasę i znajdzie się na następnej platformie.

17. Zalecamy poruszanie się po parku w butach i ubraniach sportowych, z zawiązanymi długimi włosami. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne poplamienie lub podarcie ubrań.

18. Instalacje są przewidziane dla maksymalnej wagi 120 kg .

19. Nie wolno przechodzić pod platformami, należy przechodzić wyznaczonymi alejkami i ścieżkami.

20. Dla wygody naszych gości i dla uszanowania lasu palenie w naszym Parku jest zabronione! Proszę nie deptać roślin, nie wyrywać ich, psy trzymać na smyczy i zbierać ich odchody.

21. Biwakowanie jest zabronione.

22. Właściciel parku zastrzega sobie prawo do:
- usunięcia wszystkich osób nie przestrzegających zaleceń bezpieczeństwa,
- przerwania działalności parku, częściowo lub całkowicie w razie złych warunków klimatycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silne opady deszczu, burza, silny wiatr).


23. Osoby, które były zmuszone do przerwania uczestnictwa w związku z w/w warunkami mogą zgłosić się do punktu sprzedaży biletów i po zgłoszeniu oraz dokonaniu odpowiedniego wpisu wykorzystać bilet w innym terminie. Park nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane w pełni bilety.

24. W razie wypadku, uszkodzenia ciała lub innego zdarzenia należy niezwłocznie zgłosić się i poprosić o pomoc obsługę LPP SKALISKO. Obsługa LPP SKALISKO zobowiązana jest do udzielenia pierwszej pomocy uczestnikom oraz w razie potrzeby wezwania ratowników GOPR lub karetki pogotowia.

25. W razie rezygnacji z uczestnictwa ze wszystkich lub części atrakcji z innych przyczyn, zależnych od uczestnika (np. złe samopoczucie) właściciel parku nie zwraca pieniędzy za bilety.

26. Każdy z uczestników zobowiązuje się do korzystania z urządzeń nie będąc w stanie nietrzeźwym, ani po zażyciu narkotyków lub lekarstw mogących mieć wpływ na zachowanie równowagi.

27. Każdy uczestnik musi posiadać ubezpieczenie.

28. Po przejściu tras i wykorzystaniu biletu osprzęt należy zwrócić do kasy biletowej

29. Zakup biletu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w atrakcjach oferowanych przez LPP SKALISKO zgodnie z zasadami regulaminu.

30. Korzystanie z naszych atrakcji odbywa się wyłącznie z pełnym poszanowaniem niniejszego regulaminu.

31. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, decyzja i interpretacja przepisów należy do obsługi LPP SKALISKO.

Życzymy udanej zabawy !

powrot
o parku bullet godziny otwarcia bullet cennik bullet atrakcje
księga gości bullet regulamin bullet rezerwacje dla grup bullet dojazd, kontakt bullet galeria


Leśny Park Przygody Skalisko, wszelkie prawa zastrzeżone. Webdesign: Studio BB. Webmaster: bbstudio@bbstudio.com.pl
Od 29.08.2007r. odwiedziło nas osób: 947709